top of page
Reflexologist Cowbridge, Adweithegydd Y Bont-faen
Logo Option 9.png

CWTCH TRAED

REFLEXOLOGY

Croeso! Welcome to Cwtch Traed Clinical Reflexology in Cowbridge - Y Bont-faen

SHWMAE!

Siwan Leeke, Welsh-speaking reflexologist based in Cowbridge, Vale of Glamorgan, Cowbridge

Hello! I’m Siwan, a highly-trained Clinical Reflexologist who lives and works in Cowbridge, Vale of Glamorgan. I was introduced to reflexology when my beloved mother was being cared for at ‘Y Bwthyn Newydd’ hospice and was inspired by Denise Fletcher to discover more about this amazing therapy.

 

Reflexology is a gentle therapy which is suitable for everyone. I have experienced and observed first-hand the wonderful effect that reflexology can have and I love working with clients to improve their overall well-being. If you’d like to know more, you’re welcome to get in touch.

 

Helo! Siwan dw i, Adweithegydd Clinigol sydd wedi’i hyfforddi i’r safon ucha’. Rwy’n byw ac yn gweithio yn Y Bont-faen, Bro Morgannwg. Cefais fy nghyflwyno i Adweitheg tra roedd fy Mam gariadus yn derbyn gofal yn hospis ‘Y Bwthyn Newydd’ a’m hysbrydoli gan Denise Fletcher i ddarganfod mwy am y therapi anhygoel yma.

 

Mae Adweitheg yn therapi tyner, sy’n addas i bawb. Rwyf wedi profi a bod yn dyst i effeithiau arbennig Adweitheg ac rwy’n caru gweithio gyda chleientiaid er mwyn gwella eu llesiant cyffredinol. Os hoffech wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu.

 

Siwan x

Siwan Signature.png
Holistic Therapy Vale of Glamorgan - Therapi Holistaidd Bro Morgannwg
TESTIMONIALS

“I look forward to Siwan's relaxing and beneficial reflexology sessions. She is a professional and caring therapist who generates a sense of well-being and calm in my busy life.”

“Edrychaf ymlaen at sesiynau adweitheg hamddenol a buddiol Siwan. Mae hi'n therapydd proffesiynol a gofalgar sy'n creu ymdeimlad o les a thawelwch yn fy mywyd prysur.”

Lorna

CONTACT / CYSYLLTWCH

Cowbridge / Y Bont-Faen

Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg

South Wales / De Cymru CF71 7BY 

Tel / Ffôn: 07867 431762

Email / Ebost: info@cwtchtraed.com

Opening times:

Mon - Fri: 8.30am - 3.00 pm

There are a few weekend appointments available. Please get in touch to arrange.

Mae ychydig o apwyntiadau ar gael dros y Sul - cysylltwch i drefnu.

Thanks for submitting!

bottom of page